เปิดโดม และ ลานกางเต้นท์ ภูเรือ จ.เลย

ตั้งอยู่บนภูครั่ง ในหมู่บ้านห้วยลาด ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย

ที่พักใหม่ เปิดรับนักท่องเที่ยว เชิงเกษตร และ คนชอบธรรมชาติ ป่า เขา ใกล้อุทยานภูเรือ และภูหลวง ชมความสวยงามของหมอกตอนเช้า และ นั่งรอบกองไฟยามค่ำคืน ชมดาวในวันฟ้าเปิด ชมจันทร์คืนเดือนเพ็ญ นั่งรถ4WD ชมป่าต้นน้ำ ลานหินปุ่ม ชมถ้ำหลวงปูชอบ ช่องหิน หินโยกได้ unseen ได้ก่อนใคร

27/12/2564

สอบถามโทร.0647923351